Niet tevreden? Vertel het ons!

Vertel het ons als u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop wij met u in gesprek zijn of hoe u behandeld wordt door ons. Wij pakken deze klachten het liefst direct met medewerkers of hun leidinggevenden op. De klacht wordt dan samen met het gezin en de betrokken collega(‘s) besproken en opgelost. Geef het aan bij uw betrokken hulpverlener als u niet tevreden bent of vul het klachtenformulier onderaan deze pagina in. 

Betrek een vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon zodra u gebruik maakt van jeugdhulp. Hiervoor kun u gratis terecht bij Jeugdstem. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en neemt deze altijd serieus.

Soms helpt dat al. Hij of zij vertelt wat u rechten zijn en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief en bij een gesprek met ons.

Ik kan het niet alleen

MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. Zij kunnen u helpen als u vragen of problemen ervaart op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding & ontwikkeling, leren, werken & vrije tijd, regelgeving en geldzaken of samenleven & wonen. Bent u niet tevreden over hoe wij u ondersteunen? Vraag dan of MEE u hierbij kan helpen.

Klacht indienen?

Hebben de gesprekken met ons of een vertrouwenspersoon niets opgelost? En wilt u een officiële klacht indienen? Gebruik dan onderstaand klachtenformulier.

Klachtenformulier

Vul onderstaand formulier volledig in en druk op versturen. Wij nemen dan contact met u op.